Čo očakávať od fotovoltaickej inštalácie?

Fotovoltaické inštalácie sa stávajú čoraz populárnejšie ako spôsob získania obnoviteľnej energie. Napriek tomu, že fotovoltaické systémy nie sú novinkou, ich vývoj a technológie sa neustále zlepšujú, čo prináša nové výhody pre majiteľov. Ak zvažujete inštaláciu fotovoltaickej sústavy pre váš domov alebo podnikanie, tu sú niektoré veci, ktoré by ste mali očakávať.

 

 

Výhody fotovoltaických inštalácií

Jednou z najväčších výhod fotovoltaických systémov je, že vám umožňujú vyrábať vlastnú elektrinu. Tým sa môžete zbaviť závislosti od dodávateľov energie, ktorí vám môžu zvyšovať ceny energie, čo vedie k nižším nákladom na energiu a väčšej finančnej nezávislosti. Fotovoltaické systémy sú tiež šetrné k životnému prostrediu, pretože nevyžadujú spaľovanie fosílnych palív, čo znamená menšie množstvo emisií skleníkových plynov a menšie znečistenie ovzdušia.

 

Návratnosť investície

Investícia do fotovoltaickej inštalácie môže znamenať významnú úsporu nákladov na energiu. Návratnosť investície však závisí od niekoľkých faktorov, ako sú veľkosť systému, počet slnečných hodín, ktoré získate v priebehu roka, a miesto, kde sa nachádzate. Napriek tomu, že počiatočné náklady na inštaláciu môžu byť vysoké, návratnosť investície môže byť rýchlejšia, než si myslíte.

 

Inštalácia

Inštalácia fotovoltaického systému môže trvať niekoľko dní a vyžaduje si koordináciu s miestnymi autoritami a dodávateľmi energie. V závislosti od veľkosti inštalácie sa môžu požadovať stavebné povolenia. Dodávatelia energie môžu tiež požadovať inštaláciu špecifických zariadení, ako je napríklad inverzný systém. Odborníci odporúčajú, aby ste nechali inštaláciu fotovoltaického systému na profesionálov, pretože niektoré súčasti sú veľmi krehké a môžu byť poškodené pri neopatrnom zaobchádzaní.

 

Údržba

Fotovoltaické inštalácie vyžadujú minimálnu údržbu, ale pravidelné čistenie panelov môže zvýšiť účinnosť a predĺžiť ich životnosť. Ak sa panel dostane do tieňa alebo na ňom sa hromadí prach, môže to znižovať jeho výkon. V závislosti od miesta, kde sa nachádzate, môže byť potrebné čistiť panel raz ročne alebo častejšie.

 

Výkon

Fotovoltaické systémy sa líšia výkonom v závislosti od rôznych faktorov, ako je veľkosť systému, kvalita panelov a množstvo slnečných hodín, ktoré získate v priebehu dňa. Väčšina panelov má životnosť minimálne 25 rokov, ale môžu fungovať aj dlhšie. Ak je váš systém dobre navrhnutý a nainštalovaný, môže vám poskytnúť elektrinu na dlhé roky bez akýchkoľvek problémov.

 

Finančné stimuly

Využite štátnu dotáciu na fotovoltickú inštaláciu. Informujte sa u Vášho dodávateľa o aktuálnych podmienkach.

Pridaj komentár